Meille turvallisuus on erityisen tärkeää. Noudata aina Hasadon käyttöohjeita ja yleisiä paloturvallisuusmääräyksiä kun käytät tuotetta.

 • Käytä hyväksyttyjä tulen sytytysnesteitä tai -aineita, EI bensiiniä tai muita vastaavia tarkoitukseen sopimattomia aineita!
 • Säilytä sytytysnesteet ja tulentekovälineet turvallisessa paikassa! 
 • Varo teräsosia, koska avotulikäytössä ne voivat lämmetä nopeasti 
 • Älä nojaa tulisijaan
 • Älä polta kipinöiviä puita! Käytä koivua, leppää tai muita kipinöimättömiä puulajeja.
 • Varmista, että sammutusvälineitä on lähettyvillä ja opasta muita käyttäjiä miten toimia vaaratilanteen aikana.
 • Älä koskaan jätä grilliä vartioimatta
 • Älä koskaan jätä lapsia yksin tulisijan ääreen
 • Älä polta tulisijassa kertakäyttöastioita, muovia, pahvia, tms. materiaaleja, joista voi lentää palavia hiutaleita ympäristöön. 
 • Käsitellessäsi kuumia grillausvälineitä käytä aina suojakäsineitä. 

ASENNA GRILLI

TURVALLISESTI JA OIKEIN.

Grillien asennuksessa on huomioitava erilaiset olosuhteet. Pihagrilliä ei saa asentaa liian lähelle rakennusta. Grillin asennusta sisätiloihin koskevat samat palomääräykset, kuin esim. avotakkaa.

Tulisijan rakentamiseen sisätiloihin tarvitaan aina rakennuslupa. Tulisijoja koskevien määräysten noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Ohessa muutamia huomioitavia seikkoja:

 

 • Grillin etäisyys sivusuunnassa palavasta materiaalista tulee olla vähintään 1,5 m. Jos grilli asennetaan esim. puuterassille on grillin alla ja sivusuunnassa oltava 0,5 m grillin ulkopuolelle ulottuva palamaton materiaali (esim. pelti). 
 • Grillien asennuksessa grillikatokseen tai huonetilaan on huomioitava, että grilli tarvitsee huuvan ja savuhormin. 
 • Palomääräykset myös vaativat, että tulisijan alla ja 500 mm reunojen ulkopuolella pitää olla palamaton alusta eli betoni tai suojapelti. Tulen käsittelyssä sisätiloissa on aina noudatettava erityistä varovaisuutta!